بیمه عمر پاسارگاد

📌📌📌ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻭﺗﺎﻣﯿﻦ ﺁﺗﯿﻪ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ:

📌ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ!

✅(ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ)

بیمه عمر پاسارگاد
بیمه عمر پاسارگاد

🔹ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﯾﺶ ﻭﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﻭﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

🔸ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ.ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﻃﻼ‌ﻕ ﻣﯿﺸﻮﺩ.ﭘﺲ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻭﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

🔺ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍﯾﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻭﺗﺎﻣﯿﻦ ﺁﺗﯿﻪ” ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭﻃﻨﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
🔻ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﯿﺎﺕ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ،ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺗﺎﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻻ‌ﺯﻡ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ… ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭﻫﻢ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍید.

💎بیمه پاسارگاد بیمه برتر به تشخیص مجدد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران💎

🎯بیمه عمروتامین آتیه پاسارگاد🎯 :

💠بالاترین سطح توانگری مالی.💠 بالاترین ارزش سهام در بورس.💠بالاترین سود پیش بینی اعطایی به صندوق های سرمایه بیمه گذاران در سالهای اخیر که حدود ٢٢ درصد بوده است.
💠سرمایه گذاری باسودتضمین شده 💠 حمایت مالی ازخانواده درصورت بروزحوادث ناگوار 💠پرداخت هزینه درمان بیماریهای خاص 💠دریافت وام 💠دریافت”مستمری بازنشستگی.

🎯بیمه عمروبازنشستگی پاسارگاد

profile avatar

نویسنده

مدیر سایت

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

Powered by WhatsApp Chat

× ارتباط در واتساپ