پوشش های بیمه خاورمیانه

– پوشش سرمایه فوت عادی

اگر فرد بیمه شده در طول داشتن بیمه‌نامه عمر خاورمیانه به هر علت فوت کند شرکت بیمه سرمایه فوت درج شده در بیمه نامه را به ذینفعان بیمه  نامه پرداخت می‌کند. میزان سرمایه فوت بر اساس ضریبی از حق بیمه پرداختی بیمه گذار مشخص می‌شود.

۲- پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه

ممکن است فرد بیمه  شده در اثر حادثه فوت نماید که در این صورت علاوه بر سرمایه فوت  عادی، سرمایه فوت در اثر حادثه نیز به ذینفعان بیمه  نامه پرداخت می‌شود. میزان سرمایه فوت در اثر حادثه می‌تواند تا ۳ برابر سرمایه فوت عادی باشد.

۳- پوشش هزینه‌های پزشکی

از جمله پوشش‌های ویژه بیمه نامه عمر خاورمیانه امکان استفاده از پوشش هزینه‌های بستری و درمانی در پوشش‌های بیمه‌ای می‌باشد. اگر فرد بیمه شده در طول داشتن بیمه  عمر خاورمیانه در اثر حادثه نیاز به استفاده از خدمات درمان و امکانات پزشکی داشته باشد می‌تواند از این پوشش استفاده نماید، سقف پوشش هزینه پزشکی بیمه عمر خاورمیانه تا سقف ۱۵ درصد سرمایه فوت عادی و یا تا سقف ۱۰ درصد از سرمایه فوت حادثی می‌باشد.

بیمه زندگی خاورمیانه
بیمه زندگی خاورمیانه

– پوشش امراض خاص بیمه  عمر خاورمیانه

دارنده بیمه عمر خاورمیانه برای ۵ دسته بیماری از قبیل عمل قلب باز،پیوند اعضا اصلی بدن، سکته مغزی، سرطان و سکته قلبی تا سقف ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تحت پوشش بوده و  اگر بیمه شده در طول داشتن بیمه نامه به یکی از این امراض مبتلا شود پوشش امراض بر اساس حق بیمه و سرمایه فوت درج شده در بیمه نامه به وی پرداخت می‌شود.

۵- پوشش سرطان

در زمینه پوشش بیماری سرطان، بیمه عمر شرکت خاورمیانه سرمایه جداگانه‌ای را پرداخت می‌کند. میزان پوشش سرمایه سرطان از سال اول و ۱۰درصد سرمایه فوت شروع شده و از سال دوم تا ۱۶ ام هر سال ۴ درصد به میزان پوشش سرطان وی اضافه می‌شود. سقف پوشش سرطان در بیمه عمر خاورمیانه تا ۶۲ درصد سرمایه فوت به عنوان سقف پرداختی در نظر گرفته می‌شود.

۶- سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه دچار ازکارافتادگی و یا نقص عضو دائم و کامل شود تا ۲۰۰ برابر سرمایه فوت به عنوان ازکارافتادگی به فرد بیمه شده پرداخت می‌شود. پوشش ازکارافتادگی زمانی به فرد ارائه می‌شود که بیمه شده پوشش فوت در اثر حادثه را نیز داشته باشد.

۷- معافیت از پرداخت حق بیمه

اگر نقص عضو و یا ازکارافتادگی برای فرد بیمه شده اتفاق بیافتد و بیمه شده نتواند شغل خود را ادامه داده و درآمد زایی داشته باشد، داشتن معافیت از پرداخت حق بیمه می‌تواند کمک بزرگی برای وی باشد چراکه با داشتن معافیت از پرداخت کل حق بیمه  توسط بیمه خاورمیانه تا پایان مدت بیمه  نامه پرداخت می‌شود و همه پوشش‌های دیگر بیمه نامه نیز برای وی برقرار می‌ماند

profile avatar

نویسنده

مدیر سایت

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ارتباط در واتساپ